Βάτραχος-ταξιδιώτης (az_67) wrote,
Βάτραχος-ταξιδιώτης
az_67

  • Mood:

Батальоны напрашиваются на огонь


Поедешь на Север, поедешь на Юг - везде тебя встретит товарищ и друг.
Subscribe

Comments for this post were disabled by the author